Management Buy-Out ondersteund door MBO & Groei Fonds bij T&A

Management Buy-Out ondersteund door MBO & Groei Fonds bij T&A

Verkoop | Zakelijke Dienstverlening
1 2
Transactie
MBO & Groei Fonds heeft ter ondersteuning van een management buy-out een deel van de aandelen in T&A Survey Bodemonderzoek B.V. en T&A Survey Drone Services B.V. overgenomen. Rembrandt Fusies & Overnames heeft de aandeelhouders van T&A Survey Group B.V. geadviseerd in het realiseren van deze transactie.

T&A Survey
T&A Survey is een onderzoeksbureau gespecialiseerd in de opsporing van explosieven in de bodem, geofysisch bodemonderzoek, archeologisch bodemonderzoek en bodemonderzoek in het kader van ondergrondse duurzame energie (aardwarmte). Onderzoek wordt zowel op land als onderwater uitgevoerd.

Zie voor meer informatie: www.ta-survey.nl.

MBO & Groei Fonds
MBO & Groei Fonds participeert in MKB-bedrijven die kapitaal nodig hebben voor het realiseren van hun groeiplannen. Door het beschikbaar stellen van kapitaal wenst MBO & Groei Fonds de continuïteit van familiebedrijven in Nederland te waarborgen. De Rabobank is een belangrijke investeerder in het fonds.
Zie voor meer informatie: www.mbogroeifonds.nl .

Onze adviseurs helpen u graag.

Recente verkoop transacties

Alle transacties