Home / Services / Waardebepaling
1200X800 Mvb2021 11 08 1137 BW

Waardebepaling

Uitgangspunt voor overdracht of overname

Om verschillende redenen kan er behoefte bestaan aan het bepalen van de waarde van een onderneming. Bijvoorbeeld in het kader van een overname of verkoop, een overdracht binnen de familie, het uitkopen van (een) bestaande aandeelhouder(s) of als nulmeting om te kijken hoe uw onderneming ervoor staat.

Objectief

Onze waarderingsspecialisten streven altijd naar een zo objectief mogelijke waardebepaling, waarbij zij rekening houden met de aard van de opdracht. Elke waardebepalingen is bij voorkeur op meerdere waarderingsmethoden gebaseerd. Vaak is dit een combinatie van rekenkundige methoden (zoals de Discounted Cash flow methode, verbeterde rentabiliteitsmethode) en methoden gebaseerd op de praktijk: zogenaamde markt- en transactiemultiples.

Mvb2022 04 12 2106

Bij de financiële analyses kunnen wij geautomatiseerd de data uit uw administratie of van uw accountant inlezen, waardoor wij meer diepgaande analyses kunnen uitvoeren met vaak minder inspanning voor u om informatie te verzamelen. Ook kunnen mogelijke synergievoordelen van kopers worden meegenomen in onze analyses.

Een waardebepaling is het zo nauwkeurig mogelijk, objectief bepalen van de marktwaarde van een onderneming

Helder inzicht

Of na een waardebepaling nu wordt besloten om een proces te starten of niet, de uitkomsten bieden altijd veel inzicht in de belangrijkste waardebepalende factoren van de onderneming en geven handvatten om deze verder te optimaliseren.

1200X800 Mvb2022 04 12 2089 BW

Onze werkwijze

Bij een waardebepaling gaan wij altijd zeer nauwkeurig te werk. We kijken naar de essentiële factoren, maar ook naar de randvoorwaarden die voor u persoonlijk belangrijk zijn.

Stappenplan waardebepaling

  • Het opstellen van een vragenlijst voor benodigde informatie
  • Het maken van financiële analyses en het in kaart brengen van belangrijkste waardebepalende elementen
  • Het eventueel voeren van gesprekken met aandeelhouders en/of management
  • Het analyseren van de verschillende (toekomst)scenario's
  • Het presenteren en vastleggen van de uitkomsten van de waardebepaling
Image@Model.Image.Alt

Uw bedrijf laten waarderen?

Om verschillende redenen kunt u uw bedrijf laten waarderen. Een waardebepaling wordt bijvoorbeeld ook uitgevoerd in het kader van het uitkopen van één of meerdere (mede)aandeelhouders, een geschil tussen aandeelhouders of voor de Belastingdienst.

Onze valuators helpen u graag helder inzicht te krijgen in de waarde van de onderneming. Neem gerust eens contact op met één van onze adviseurs.

Onze adviseurs helpen u graag.