Home / Services / Waardebepaling
1400X800 Mvb2022 04 12 2089 BW V2 (1)

Waardebepaling

Uitgangspunt voor overdracht of overname

Om verschillende redenen kan er behoefte bestaan aan het bepalen van de waarde van een onderneming. Vaak is dit in het kader van een overname, of een overdracht binnen de familie of aan het management van de onderneming.

Een waardebepaling beoogt een zo objectief mogelijke vaststelling van de marktwaarde van een onderneming.

Altijd objectief

Bij een waardebepaling streven wij altijd naar een zo objectief mogelijke waardering. Wij baseren ons dan ook bij voorkeur op meerdere waarderingsmethoden. De uitkomsten van de meest gebruikte waarderingsmethode – Discounted Cash Flow – toetsen wij altijd aan andere resultaten.

Image@Model.Image.Alt

Helder inzicht

Een waardering biedt u inzicht in de belangrijkste waardebepalende factoren van uw onderneming en geeft u handvatten om deze te optimaliseren. Wat is de waarde nu en hoe kan deze zich in de toekomst concreet ontwikkelen?

Image@Model.Image.Alt

Helder inzicht in de werkelijke waarde van de onderneming waarmee u verder kunt.

Onze werkwijze

Bij een waardebepaling gaan wij altijd zeer nauwkeurig te werk. We kijken naar de essentiële factoren, maar ook naar de randvoorwaarden die voor u persoonlijk net zo belangrijk zijn.

Stappenplan waardebepaling

 • Het opstellen van een vragenlijst voor benodigde informatie
 • Het maken van financiële analyses
 • Het eventueel voeren van gesprekken met aandeelhouders en/of management
 • Het analyseren van de verschillende scenario's
 • Het presenteren van de bevindingen

Overige factoren

Een waardebepaling maakt vaak onderdeel uit van een verkoop- of koopproces, maar is niet de enige beïnvloedende factor. Denkt u bijvoorbeeld ook aan:

 • Het aantal geïnteresseerde kandidaten (marktwerking);
 • De eventuele voordelen die een koper kan realiseren (synergie);
 • De ervaring van kandidaten met overnameprocessen (professionaliteit);
 • De hoogte van de goodwill (financierbaarheid);
 • De kwaliteit van de prognoses (aannemelijkheid);
 • Het algemene marktsentiment (hype of recessie)

Inventarisatie van deze factoren geeft een zo nauwkeurig mogelijke indicatie van marktwaarde en prijs.

Image@Model.Image.Alt

Uw bedrijf laten waarderen?

U bent geïnteresseerd in een waardering van uw bedrijf? Neem gerust eens contact op met één van onze adviseurs.

*Een waardebepaling wordt ook uitgevoerd in het kader van het uitkopen van één of meerdere (mede)aandeelhouders, een geschil tussen aandeelhouders of voor de Belastingdienst.

Onze adviseurs helpen u graag.