1200X800 Mvb2021 11 02 1208 BW

Waardebepaling van uw bedrijf

Om verschillende redenen kan er behoefte bestaan aan het bepalen van de waarde van een onderneming. Bijvoorbeeld in het kader van een overname of verkoop, een overdracht binnen de familie, het uitkopen van een bestaande aandeelhouder, of als nulmeting om te kijken hoe uw onderneming ervoor staat.

Een objectief perspectief

Onze waarderingsspecialisten streven altijd naar een zo objectief mogelijke waardebepaling, waarbij rekening wordt gehouden met de aard van de opdracht. Elke waardebepaling is bij voorkeur op meerdere waarderingsmethoden gebaseerd. Vaak is dit een combinatie van rekenkundige methoden (zoals de Discounted Cash Flow en verbeterde rentabiliteitsmethode) en methoden gebaseerd op de praktijk: zogenaamde markt- en transactiemultiples.

1200X800 Mvb2022 04 12 2100 BW

Efficiënt en eenvoudig

Bij een waardering komt veel administratie kijken. Wij snappen dat u zich als ondernemer echter liever bezighoudt met de dagelijkse bedrijfsvoering. Bij de financiële analyses kunnen wij geautomatiseerd de data uit uw administratie of van uw accountant inlezen, waardoor wij meer diepgaande analyses kunnen uitvoeren met vaak minder inspanning voor u om informatie te verzamelen. Ook kunnen mogelijke synergievoordelen van kopers worden meegenomen in deze analyses.

Een waardebepaling is het zo nauwkeurig mogelijk, objectief bepalen van de marktwaarde van een onderneming.

Helder inzicht

Of na een waardebepaling nu wordt besloten om een proces te starten of niet, de uitkomsten bieden altijd veel inzicht in de belangrijkste waardebepalende factoren van de onderneming en geven handvatten om deze verder te optimaliseren.

1200X800 Mvb2021 10 14 1191 BW

Wat kunt u verwachten bij een waardebepaling?

Bij een waardebepaling gaan wij altijd zeer nauwkeurig te werk. We kijken naar de essentiële factoren, maar ook naar de randvoorwaarden die uw persoonlijke en strategische doelstellingen bepalen.

Stappenplan

  • Opstellen van een vragenlijst voor benodigde informatie
  • Financiële analyses en identificeren van belangrijkste waardebepalende elementen
  • Gesprekken met aandeelhouders en/of management
  • Analyse van de verschillende (toekomst)scenario's
  • Presentatie en documentatie van de uitkomsten van de waardebepaling
Afdelingb G1 1200X800

Uw bedrijf laten waarderen?

Om verschillende redenen kunt u uw bedrijf laten waarderen. Een waardebepaling wordt bijvoorbeeld ook uitgevoerd in het kader van het uitkopen van één of meerdere (mede)aandeelhouders, een geschil tussen aandeelhouders of voor de Belastingdienst. Onze gespecialiseerde valuators helpen u graag helder inzicht te krijgen in de waarde van de onderneming.

E-mail Dennis van de Kamp

Contact

Kom eens praten het team van Rembrandt M&A. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken wat wij in uw specifieke situatie kunnen betekenen.

Onze adviseurs helpen u graag.