Shutterstock 1602790312

Privacystatement

Integriteit en respect zijn de meest belangrijke voorwaarden voor het handelen van Rembrandt F&O. Rembrandt F&O kiest als vertrekpunt en doelstelling het belang van de klant. Wij willen waarde scheppen door onder meer het bieden van de best mogelijke diensten die de klant als passend ervaart. Wij vinden het belangrijk dat de klant ons ervaart en herkent in onder meer:

 • integriteit: handelen overeenkomstig de bedoeling;
 • respect: zo met klanten omgaan dat zij het respect van de organisatie ervaren.

Verantwoordelijke

Rembrandt F&O B.V. (KvK 34182446) is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Rembrandt F&O beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Rembrandt F&O is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen wij ermee?

Binnen Rembrandt F&O verzamelen wij deze gegevens:

 • Persoonsgegevens

Rembrandt F&O verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • Websitegebruikersgegevens

Zijnde gegevens die verzameld worden d.m.v. Google Analytics. Deze gegevens worden gebruikt om jouw bezoek aan de website eenvoudiger te maken. Voorkeuren worden onthouden en marketinggegevens worden opgeslagen om de website te monitoren.

 • Klantgegevens (koop & verkoop)

Zijnde klantgegevens die verzameld worden via onze contactformulieren op de website. Deze gegevens worden actief door de gebruiker ingevuld en gebruikt om een juist koop-/verkoopprofiel op te maken.

 • Sollicitatiegegevens

Zijnde CV, motivatiebrief, cijferlijsten of andere door u verstrekte documenten. Deze worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure.

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verzamelen:

 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • telefoonnummer, adres, provincie en e-mailadres
 • functie, titel, geslacht, geboortedatum en voorkeurstaal
 • informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier of een van de andere formulieren of knoppen op de website (zoals het sollicitatieformulier of het koop-/verkoopformulier of gekozen sector)
 • informatie bij sollicitaties zoals opleidingsniveau en werkervaring
 • technische meetgegevens van de apparatuur die Google Analytics, Spotler, YouTube verzamelt zoals IP-adres, MAC-adres, device gegevens, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites

Wij verzamelen uw gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • voor het uitvoeren van een overeenkomst die u met ons hebt gesloten;
 • voor onze financiële administratie en fiscale aangiftes;
 • gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites;
 • om inschrijvingen te verwerken voor nieuwsbrieven of overige diensten;
 • om sollicitaties te verwerken;
 • om vragen of klachten te verwerken;
 • om onze websites te verbeteren.

Van wie verzamelt Rembrandt F&O persoonsgegevens?

Wij verzamelen alleen gegevens van de gebruikers van de sollicitatiemodule (sollicitanten), van de gebruikers van de contactformulieren voor onze dienstverleningsproducten (klanten/prospects) of van de gebruikers van onze website waarbij gevraagd wordt welke cookies geplaatst mogen worden (websitegebruikers).

Met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Rembrandt F&O om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw persoonsgegevens kunnen ter beschikking van andere onderdelen van de Rabobank Groep worden gesteld, waarbij de persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om de betreffende personen zo goed mogelijk te adviseren over producten en diensten, alsmede ter voorkoming, detectie en bestrijding van fraude en witwassen.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaan Rembrandt F&O en de Rabobank groep zorgvuldig te werk. Zij gebruiken alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Rembrandt F&O jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang het nodig is om het doel te behalen, inclusief om te voldoen aan de vereiste wetgevingen. Om de juiste bewaartermijn voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, type en gevoeligheid van de persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken. In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens anonimiseren, zodat deze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht.

Sollicitatiegegevens worden maximaal tot 4 weken na beëindiging van de sollicitatie bewaard. Bij sollicitanten die op langere termijn interesse hebben in een mogelijk dienstverband of stage bij Rembrandt F&O kan in overleg met hen gegevens langer in portefeuille worden gehouden (tot maximaal 1 jaar).

Daarnaast worden event data, met privacygevoelige gebruikersgegevens van de website, in Google Analytics maximaal 2 maanden bewaard.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Solliciteren bij RFO

Screening is onderdeel van de sollicitatieprocedure. Wij toetsen op basis van de screeningprocedures die binnen de Rabobank gelden of nieuwe medewerkers voldoende betrouwbaar zijn om werkzaamheden te verrichten. Als sollicitant heeft u recht op: privacy en een veilige en vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Na het beëindigen van de sollicitatieprocedure wordt uw sollicitatie maximaal 4 weken bewaard. Bij sollicitanten die op langere termijn interesse hebben in een mogelijk dienstverband of stage bij Rembrandt F&O kan in overleg met hen gegevens langer in portefeuille worden gehouden (tot maximaal 1 jaar).

Beveiliging

Rembrandt F&O spant zich maximaal in om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Wij streven de ISO 27001-standaard na.

Wij hebben onder andere de volgende maatregelen doorgevoerd:

 • beveiliging en encryptie van computers;
 • beveiligingen van netwerken;
 • gegevens worden alleen gedeeld met de daarvoor geautoriseerde werknemers;
 • alle werknemers van Rembrandt F&O zijn gebonden aan geheimhouding.

 

Heeft u vragen over ons privacy statement of wilt u bezwaar maken? Neem dan contact op met onze privacy officer via: privacy@rma.nl.