Shutterstock 1602790312

Disclaimer

Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Desalniettemin aanvaardt Rembrandt Fusies & Overnames geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Rembrandt Fusies & Overnames behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te kunnen verbeteren of anderszins te wijzigen.

Bepaalde hyperlinks in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Rembrandt Fusies & Overnames geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie.

Op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U wordt geacht op de hoogte te zijn van de door Rembrandt Fuises & Overnames gestelde algemene voorwaarden. U kunt de algemene voorwaarden opvragen bij: secretariaat@rma.nl Of bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam, onder nummer 34182446.

Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rembrandt Fusies & Overnames.