Overname van MuConsult door Nimbus

Overname van MuConsult door Nimbus

Verkoop | Zakelijke Dienstverlening
1 2
Transactie
Nimbus, de aandeelhouder van Panteia, heeft 100% van de aandelen in MuConsult B.V. overgenomen ten einde een verregaande samenwerking tussen Panteia en MuConsult te realiseren. Rembrandt Fusies & Overnames heeft de verkoper begeleid bij het realiseren van deze transactie.

MuConsult
MuConsult, opgericht in 1990 door Henk Meurs, is een onderzoeks- en adviesbureau gericht op personenvervoer, mobiliteit en verkeer. Opdrachtgevers zijn onder andere de Rijksoverheid, decentrale overheden en publieke kennisinstellingen zoals het KiM. Het bureau opereert met 23 medewerkers vanuit Amersfoort.

Zie voor meer informatie: www.muconsult.nl.

Panteia
Panteia is een internationaal werkend onderzoeks- en adviesbedrijf. Met een team van 100 experts en partners wordt advies gegeven over transport en sociaal-economische vraagstukken met behulp van (big) data-gedreven onderzoek. In Nederland is Panteia een van de grootste onderzoeksbureaus. Opdrachtgevers zijn internationale bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties.

Zie voor meer informatie: www.panteia.nl.

MuConsult en Panteia worden beiden gedreven door hoogwaardige inhoudelijke kennis en het leveren van waardevrije bouwstenen voor opdrachtgevers. In de samenwerking blijven beide merken ongewijzigd evenals de kantoorlocaties in Amersfoort, Brussel en Zoetermeer. Algemeen directeur Jan-Willem Siebers van Panteia gaat beide bedrijven leiden. Oprichter Henk Meurs van MuConsult blijft als founding partner betrokken en actief voor opdrachtgevers van beide bedrijven.

Klik hier voor het persbericht.

Onze adviseurs helpen u graag.

Recente verkoop transacties

Alle transacties