Home / Services / M&A Buy-Side
Header Rotterdam

M&A Buy-side

Bedrijf kopen

Er zijn diverse mogelijkheden om uw bedrijf versneld te laten groeien. Een strategische overname is er hier een van. Overweegt u de overname van een bedrijf en weet u nog niet precies welk bedrijf u wilt overnemen? Of is er al een onderneming in beeld? Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor het kopen van een bedrijf.

Op basis van de voor u belangrijkste criteria en doelstellingen ontwikkelen we samen een plan van aanpak voor een succesvolle overname. Hierbij geldt voor ons dat een transactie pas succesvol is als zowel de korte als (strategische) lange-termijndoelstellingen zijn gerealiseerd.

Rembrandt Fusies & Overnames

De onderscheidende werkwijze van Rembrandt Fusies & Overnames biedt meerwaarde voor u in alle fasen van een overnametraject. Wij staan in het gehele proces naast u als ondernemer.

Meerwaarde

  • Decennialange ervaring
  • Trackrecord met toonaangevende transacties in uiteenlopende sectoren
  • Gestructureerde aanpak en volledige controle over het gehele proces
  • Uitgebreid netwerk van financiers en investeerders
  • Toegang tot sterke nationale én internationale netwerken
  • Realisatie van uw strategische doelstellingen
  • Nauwe samenwerking met andere professionals
  • Doelgericht, persoonlijk en betrokken

Samenwerking

Als ervaren fusie- en overnameadviseurs, werken wij bij overnames nauw samen met bij de onderneming betrokken adviseurs. Dit geldt ook voor andere professionals, zoals due diligence specialisten en M&A advocaten, indien nodig. Een goede coördinatie van alle werkzaamheden is hierbij essentieel om overzicht te houden, voortgang te bewaken en kosten onder controle te houden.

Van financiële analyse tot overnameovereenkomst: Rembrandt Fusies & Overnames begeleidt u gedurende het gehele traject.

Koopproces

Een koopproces bestaat uit drie fasen: voorbereiding, transactie en afronding. In iedere fase houden wij de doelstellingen strak in de gaten en controleren wij de voortgang.

1. Voorbereidingsfase

Bij de meeste processen starten we met het inventariseren van een profiel met de belangrijkste criteria/waardebepalende elementen en (strategische) doelstellingen waaraan een overnamekandidaat moet voldoen. Voor het realiseren van een succesvolle overname is het van belang dat de tijdens het proces ontvangen informatie en verkregen kennis hieraan steeds worden getoetst.

1200X800 Mvb2022 04 12 2101 BW (1)

Als er nog geen kandidaat in beeld is, stellen wij met behulp van onze eigen databases en (inter)nationale netwerken een lijst met kandidaten op die zo goed mogelijk bij uw profiel passen. Gezamenlijk maken wij een selectie van de best passende kandidaten, die we vervolgens op een gepaste manier benaderen om te onderzoeken of ze openstaan voor een nadere kennismaking.

Wanneer partijen na een eerste kennismaking beide een overname verder willen onderzoeken, sturen wij een vragenlijst met de eerste benodigde informatie op. Deze informatie gebruiken wij vervolgens voor de financiële analyses, waaronder een indicatie van de financiële haalbaarheid. Naast financiële onderwerpen bekijken wij in hoeverre zaken als business fit en cultuur aansluiten bij uw persoonlijke wensen. Vervolgens besluiten we in overleg of, en zo ja, wat voor bieding (prijs, uitgangspunten en voorwaarden) we uitbrengen.

2. Transactiefase

De transactiefase richt zich hoofdzakelijk op de verdere verdieping van de financiële analyses, culturele en commerciële aspecten, het uitbrengen van (een) bieding(en), onderhandelingen en het vastleggen van de overeengekomen voorwaarden in een intentieverklaring: Letter of Intent of LOI.

1200X800 Mvb2022 04 12 2133 BW (1)

3. Afrondingsfase

De afrondingsfase bestaat onder andere uit de due diligence, het opstellen van een businessplan, het eventueel arrangeren van de overnamefinanciering en/of het ophalen van risicodragend kapitaal, het bespreken van de uitkomsten van het onderzoek en het toetsen hiervan aan de uitgangspunten. Ten slotte wordt de transactiedocumentatie opgesteld en ondertekend.

1200X800 Impressie 148006135

Rembrandt Fusies & Overnames: professioneel, ervaren en betrokken.

Onze adviseurs helpen u graag.

Recente koop transacties