Home / Services / M&A Buy-Side
Header Rotterdam

M&A Buy-side

Bedrijf kopen

U overweegt een bedrijfsovername? Dan bepaalt u de belangrijkste criteria en doelstellingen, en ontwikkelen wij samen het plan. Dit plan omvat een gedegen adviestraject voor acquisitie; van voorbereiding naar transactie en afronding. Hierbij bestuderen wij zoveel mogelijk scenario’s en begeleiden wij u gedurende het hele overnametraject. Met oog voor detail én de lange termijn. Waarbij wij streven naar een waardevolle bedrijfsoverdracht voor alle betrokken partijen.

Rembrandt Fusies & Overnames

De onderscheidende werkwijze van Rembrandt Fusies & Overnames biedt meerwaarde voor onze klanten in verschillende fases van een overnametraject. Wij staan naast u als ondernemer.

Meerwaarde

  • Realisatie van uw persoonlijke, financiële en strategische doelstellingen
  • Doelgerichte, persoonlijke en professionele betrokkenheid
  • Begeleiding gedurende het gehele traject
  • Nauwe samenwerking met professionals in het veld
  • De beste nationale én internationale netwerken

Betrokken spelers

Met de finale transactie scherp voor ogen, begeleiden wij u bij de financiering en de realisatie van uw plan. Als ervaren fusie- en overnameadviseurs werken wij hierbij nauw samen met consultants, accountants en andere professionals in het veld met één duidelijk doel voor ogen: uw bedrijfsovername succesvol helpen realiseren.

Strategisch doel

Onze meerwaarde ligt niet alleen in de overname van de bedrijfsactiviteiten zelf, maar ook in het kritisch beoordelen van de business fit. Bijvoorbeeld die van bedrijfscultuur en marktpositie. Voor u en voor ons is een succesvolle overname dan ook méér dan uitsluitend de best mogelijke financiële deal op korte termijn. Strategisch lange-termijnsucces beschouwen wij als ten minste zo belangrijk.

Van financiële analyse tot overnameovereenkomst: Rembrandt Fusies & Overnames begeleidt u gedurende het gehele traject.

Stappenplan voor koop

Ons stappenplan voor koop kent drie fasen: voorbereiding, transactie en afronding. Gedurende iedere fase houden wij het einddoel van een succesvolle overname strak voor ogen en controleren wij op constructieve wijze de voortgang.

1. Voorbereidingsfase

De voorbereidingsfase betreft de verbintenis en betrokkenheid tussen de partijen: de relationele kant. Ze omvat het benaderen van de verkopende partij, de kennismakingsgesprekken en het gedegen vastleggen van de afspraken.

Image@Model.Image.Alt

2. Transactiefase

De transactiefase richt zich vervolgens op de financiële aspecten van de overname, zoals financiële analyses (waardering en haalbaarheid), de bieding, onderhandelingen en de vastlegging van de overeengekomen voorwaarden in een intentieverklaring (LOI).

Image@Model.Image.Alt

3. Afrondingsfase

De afrondingsfase, omvat onder meer de due diligence, financiering en ten slotte de overnameovereenkomst.

Image@Model.Image.Alt

Rembrandt Fusies & Overnames: professioneel, ervaren en betrokken.

Onze adviseurs helpen u graag.

Recente koop transacties