Home / Services / M&A Buy-Side
Header Rotterdam

Bedrijfsovername

M&A buy-side: een bedrijf overnemen

Er zijn diverse mogelijkheden om uw bedrijf versneld te laten groeien. Een strategische overname is er hier een van. Overweegt u de overname van een bedrijf, maar weet u nog niet precies welk bedrijf u wilt overnemen? Of is er misschien juist al langer een onderneming in beeld?

Rembrandt M&A biedt u als ervaren fusie- en overnameadviseur een unieke en onderscheidende werkwijze die waarde toevoegt aan alle fasen van het overnametraject. Wij adviseren partijen die zich aan de buy-side (koopzijde) van de markt bevinden over de verschillende mogelijkheden voor het kopen van een bedrijf.

Op basis van de voor u belangrijkste criteria en doelstellingen, ontwikkelen we samen een plan van aanpak voor een succesvolle overname. Hierbij ligt de focus ligt op het realiseren van zowel de korte- als (strategische) lange-termijndoelstellingen.

Rembrandt Fusies & Overnames

De onderscheidende werkwijze van Rembrandt Fusies & Overnames biedt meerwaarde voor u in alle fasen van een overnametraject. Aan de buy-side bieden wij 360-graden support voor een succesvolle bedrijfsovername.

Meerwaarde

  • Decennialange ervaring
  • Sterk trackrecord met toonaangevende transacties
  • Gestructureerde aanpak en volledige controle over het gehele proces
  • Diepgaande sectorkennis
  • Uitgebreide nationale én internationale netwerken
  • Nauwe samenwerking met betrokken professionals
  • Realisatie van uw strategische doelstellingen
  • Doelgericht, persoonlijk en betrokken

Uw partner voor een succesvolle overname

Voor ieder overnametraject werken wij nauw samen met bij de onderneming betrokken adviseurs. Hierbij kunt u denken aan accountants, fiascalisten, due diligence specialisten en M&A advocaten. Een goede coördinatie van alle werkzaamheden is hierbij essentieel om overzicht te houden, voortgang te bewaken en kosten onder controle te houden.

Van financiële analyse tot overnameovereenkomst: Rembrandt M&A begeleidt u gedurende het gehele traject.

Het overnameproces

Aan de buy-side bestaat het overnameproces uit drie fasen: voorbereiding, transactie en afronding. In iedere fase houden wij de doelstellingen scherp voor ogen en bewaken wij de voortgang.

1. Voorbereidingsfase

In deze fase beginnen we met het inventariseren van uw belangrijkste criteria, de waardebepalende elementen én (strategische) doelstellingen waaraan een overnamekandidaat moet voldoen. Voor het realiseren van een succesvolle overname is het van belang dat de tijdens het proces ontvangen informatie hieraan wordt getoetst.

1200X800 Mvb2022 04 12 2101 BW (1)

Als er nog geen kandidaat in beeld is, stellen wij met behulp van onze eigen databases en (inter)nationale netwerken een lijst met kandidaten op die zo goed mogelijk bij uw profiel aansluiten. Gezamenlijk maken we een selectie van de best passende kandidaten, die we vervolgens op een gepaste manier benaderen om te onderzoeken of ze openstaan voor een nadere kennismaking.

2. Transactiefase

De transactiefase draait om verdere verdieping van de financiële analyses, culturele en commerciële aspecten, het uitbrengen van (een) bieding(en), onderhandelingen en het vastleggen van de overeengekomen voorwaarden in een intentieverklaring.

1200X800 Mvb2022 04 12 2133 BW (1)

Wanneer partijen na een eerste kennismaking beide een overname verder willen onderzoeken, sturen wij een vragenlijst met de eerste benodigde informatie op. Deze informatie dient voor de financiële analyses, waaronder een indicatie van de financiële haalbaarheid. Naast financiële onderwerpen, bespreken we in hoeverre zaken als business fit en cultuur aansluiten bij uw persoonlijke wensen. Vervolgens besluiten wij in overleg of, en zo ja, wat voor bieding (prijs, uitgangspunten en voorwaarden) we uitbrengen.

3. Afrondingsfase

In deze laatste fase vindt de due diligence plaats, wordt er een businessplan opgesteld, worden mogelijke financieringsmogelijkheden besproken en wordt ten slotte de transactiedocumentatie opgesteld en ondertekend.

1200X800 Impressie 148006135

Dankzij onze hoogwaardige dienstverlening en uitgebreide expertise zorgen wij ervoor dat uw overnameproces succesvol verloopt en dat uw strategische doelstellingen worden gerealiseerd. Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe wij u kunnen helpen uw zakelijke groei te versnellen.

Onze adviseurs helpen u graag.

Rembrandt Fusies & Overnames: professioneel, ervaren en betrokken.

Recente koop transacties