Home / Services / M&A Sell-Side
Header Amsterdam 2800X1600 V2

Bedrijfsoverdracht

M&A sell-side: uw bedrijf verkopen

Er komt een moment dat u serieus na gaat denken over de verkoop van uw onderneming. Het kan bijvoorbeeld de fase in uw leven zijn of mogelijke interesse in uw bedrijf door een andere partij. Overweegt u de verkoop van de onderneming? Een succesvolle transactie aan de sell-side omvat meer dan alleen het beste financiële resultaat. Het is ook de realisatie van uw persoonlijke en strategische bedrijfsdoelstellingen.

Persoonlijk en professioneel

Bij het verkopen van uw bedrijf is vertrouwen essentieel. De persoonlijke aanpak van het speciaal voor u samengestelde dealteam zit dan ook verweven in ons DNA. We luisteren naar uw wensen, doelen en zorgen, en stellen vervolgens een strategie op die perfect aansluit bij uw behoeften. Met onze expertise en uitgebreide kennis van de markt, voorzien we u van waardevolle inzichten en strategieën om uw bedrijf tegen de beste voorwaarden te verkopen. Daar kunt u op vertrouwen.

Rembrandt Fusies & Overnames

Onze onderscheidende werkwijze biedt meerwaarde voor u in alle fasen van een verkooptraject. Aan de sell-side staan we naast u als ondernemer en gaan we enkel voor het beste resultaat.

Meerwaarde

  • Decennialange ervaring
  • Trackrecord met toonaangevende transacties in uiteenlopende sectoren
  • Gestructureerde aanpak en volledige controle over het gehele proces
  • Gedegen analyses en nauwkeurige waardebepaling aan het begin van een verkoopproces
  • Toegang tot sterke nationale én internationale netwerken
  • Zeer hoge slagingskans op een transactie, die voldoet aan de doelstellingen die vooraf zijn gesteld
  • Doelgericht, persoonlijk en betrokken

Verkoopproces

Aan de sell-side bestaat het verkoopproces uit drie fasen: voorbereiding, transactie en afronding. In iedere fase houden wij uw doelstellingen strak in de gaten en controleren wij de voortgang. Ieder proces start met een goede inventarisatie van uw wensen en verwachtingen. Ook is het van belang te bepalen of het bedrijf verkoopklaar is.

1. Voorbereidingsfase

In de voorbereidingen van het verkoopproces leggen wij gezamenlijk een belangrijke basis voor de doorlooptijd en een succesvol resultaat. De informatie die u aan ons verstrekt is in vertrouwde handen.* Wij werken in deze fase vaak nauw samen met bij de onderneming betrokken adviseurs, zoals accountants, belastingadviseurs en vertrouwenspersonen.

* Rembrandt Fusies & Overnames is als enige onafhankelijke fusie- en overnamekantoor in Nederland ISO 27001-gecertificeerd.

1200X800 Mvb2022 04 12 2105 BW (1)

We starten met een waardebepaling. Met verschillende methoden bepalen we de waarde van de onderneming zo nauwkeurig mogelijk. Hierbij kijken we naar de belangrijkste waardebepalende factoren, waarmee u nu en op korte termijn te maken heeft.

In onze analyses nemen we ook mogelijke synergievoordelen van kopers mee. Op basis van de uitkomsten van de waardebepaling en een inschatting van de marktcondities, besluiten we hoe het proces wordt vervolgd. Afhankelijk van het proces kan het verstandig zijn om een vendor due diligence uit te laten voeren. Dit is een (extern) onderzoek namens de verkoper, waarbij de onderneming uitgebreid wordt doorgelicht op voor de transactie belangrijke onderwerpen.

Verder bestaan onze werkzaamheden hoofdzakelijk uit het opstellen van een informatiememorandum, het samenstellen van een lijst van potentiële kopers (longlist) en het gezamenlijk vaststellen van de te benaderen potentiële kopers. Voor het in kaart brengen van de juiste kandidaten maken wij gebruik van onze jarenlange ervaring, uitgebreide databases en de input vanuit onze sterke nationale en internationale netwerken. Deze fase sluiten wij af met een advies over de te volgen procedure en de tijdslijnen voor het verkoopproces.

Een gedegen en zorgvuldige voorbereiding leidt tot een efficiënt en succesvol verkoopproces.

2. Transactiefase

Na een gedegen voorbereiding start het verkoopproces pas echt wanneer wij partijen gaan benaderen. In de meeste gevallen polsen wij eerst of een partij openstaat voor overnames. Zo ja, dan onderzoeken wij op  basis van een anoniem profiel in hoeverre uw onderneming bij hen past. Hierna tekenen we geheimhoudingsverklaringen, voeren we kennismakingsgesprekken met mogelijke kopers, en ontvangen en analyseren we biedingen (non-binding offers) op de onderneming.

1200X800 Mvb2022 04 12 2124 BW

De transactiefase kan verder bestaan uit: managementpresentaties, analyses van - eventuele tweede - indicatieve biedingen (non-binding confirmatory offers) en onderhandelingen. Wanneer met een koper overeenstemming is over de belangrijkste transactievoorwaarden, leggen wij dit meestal vast in een intentieverklaring: Letter of Intent of LOI. Onze decennialange ervaring op het gebied van overnames gebruiken we om altijd tot de beste transactie voor alle partijen te komen. Het kan in deze fase ook voorkomen dat wij adviseren om (vooralsnog) geen volgende stappen te zetten.

Rembrandt Fusies & Overnames: professioneel, ervaren en betrokken.

3. Afrondingsfase

Zo spoedig mogelijk na het tekenen van de intentieverklaring start de koper en zijn adviseur(s) met de due diligence. Nadat de uitkomsten hiervan zijn besproken volgt de laatste fase van het proces. Deze bestaat onder andere uit het opstellen van de transactiedocumentatie en het voeren van de daarbij behorende onderhandelingen.

1200X800 Impressie 117289098

Onze adviseurs helpen u graag.

Recente verkoop transacties