12082022 C2 1200X800 (1)

Dit zijn de belangrijkste randvoorwaarden voor bedrijfsverkoop in 2024

Bij de verkoop van een bedrijf is de prijs doorgaans de belangrijkste factor. Toch is het verstandig om goed te kijken naar andere randvoorwaarden; uiteindelijk omvat een succesvolle deal veel meer dan enkel financieel resultaat.

De optimale deal?

Wanneer is een deal nu écht goed? Bij de verkoop van uw bedrijf is de prijs vanzelfsprekend een enorm belangrijke factor, vertelt overnamespecialist John Hoekman van Rembrandt M&A. ‘Ondernemers die hun bedrijf willen verkopen, kijken vaak éérst naar de prijs. Toch blijken onder de streep andere randvoorwaarden vaak minstens zo belangrijk.'

Aandelen deels verkopen  

Zo komen veel DGA’s er volgens John pas tijdens het verkoopproces achter dat er ook andere opties zijn dan het verkopen van 100 procent van de aandelen. ‘Soms kan het raadzaam zijn om slechts een deel van uw aandelen te verkopen. Bijvoorbeeld omdat u bij nader inzien graag nog samen met een potentiële koper een bepaalde groei wilt bewerkstelligen of zelf enige tijd aan wilt blijven als directeur. Een gedeeltelijke verkoop kan in zo'n geval de beste optie blijken.

Verschillende voorwaarden vergelijken

Vergeet niet: als DGA bekleedt u vaak de belangrijkste positie binnen uw bedrijf. Ook voor kopers kan het prettig zijn als zij kunnen terugvallen op uw expertise voor een soepele overgang. Natuurlijk wil niet iedere ondernemer na de verkoop actief betrokken blijven, geeft John aan. ‘Ik maakte recent nog mee dat een DGA uiteindelijk koos voor een partij die onder de streep betere voorwaarden bood rondom zijn vertrek, en niet voor de hoogste bieder.’

Meerdere kopers vergelijken

Ook is het volgens John altijd verstandig om meerdere typen kopers te benaderen. ‘Door meerdere gegadigden te onderzoeken, kunt u zelf ontdekken welke partij de beste voorwaarden biedt. Bovendien creëert u op deze manier gezonde concurrentie, wat over het algemeen zorgt voor betere overnamevoorwaarden én een betere prijs.’

Betalingsvoorwaarden en prijsafspraken  

Een andere voorwaarde die het verschil kan maken, is hoe er betaald wordt. Voor de verkoper is het vaak het aantrekkelijkst als de koper in één keer afrekent. Maar ook een zogenoemde ‘earn out’-constructie komt voor. Bij deze regeling wordt (een deel van) de uiteindelijke koopprijs bepaald door de toekomstige winst van de onderneming.

Het is vooral een uitkomst wanneer de koper en verkoper tijdens de prijsonderhandelingen van mening verschillen over de waarde van het bedrijf, zegt John. ‘Beide partijen kunnen het verschil dan overbruggen door dit als ‘earn out’ in de koopsom op te nemen. De verkoopprijs kan daardoor achteraf hoger of juist lager uitvallen.

Het is uiterst belangrijk dat u de juiste en volledige informatie verstrekt over uw bedrijf en dat u de verkoop goed voorbereidt. Als u open en transparant communiceert over de sterke én zwakke punten van uw bedrijf, is de kans groter dat beide partijen ook ná transactie tevreden zijn met de deal.

 • John Hoekman

  John Hoekman

  Functie
  Senior Director
  Locatie
  Amsterdam

  Waar wilt u naartoe? En hoe komen we daar? Vaak ontdekken we tijdens deze gesprekken welke randvoorwaarden voor u als onderemer belangrijk zijn. Zelfs als deze eerder nooit zo duidelijk naar voren kwamen.

  Maak kennis met John Hoekman

Bedrijfsverkoop verzekeren  

Steeds vaker wordt bij een transactie een zogenoemde Warranty & Indemnity-verzekering (W&I-verzekering) afgesloten om discussies te voorkomen. De W&I-verzekering dekt alle schade die voortvloeit uit de schending van bepaalde garanties en vrijwaringen uit een koopovereenkomst. Zo’n W&I-verzekering kan een goede keuze zijn als u en de koper wel tot een deal willen komen, maar het niet eens worden over de precieze risicoverdeling.

Het voordeel voor de koper is dat hij hiermee verzekerd is voor alle onverwachte risico’s die wel tot claims kunnen leiden, maar die niet volledig naar voren kwamen in het boekenonderzoek. Maar ook voor u als verkoper is zo’n verzekering gunstig richting een soepel vertrek, zonder aanvullende voorwaarden. Wilt u hier met de beoogde koper afspraken over maken? Dan is het belangrijk dat u hier tijdig op voorsorteert binnen het verkoopproces.

Onroerend goed  

Ook onroerend goed is vaak een belangrijke randvoorwaarde bij bedrijfsverkoop, vervolgt John. ‘Sommige DGA's verkopen het onroerend goed bij voorkeur meteen mee. Anderen kiezen ervoor om het vastgoed nog langjarig te verhuren aan de koper, als extra bron van inkomsten naast de transactiesom. Ook dit element kunt u, naast een passende prijs, als overweging meenemen in het verkoopproces.'

1200X800 Mvb2022 04 12 2105 BW (2)

Wat maakt voor u het verschil?

Natuurlijk is de prijs vaak de hoofdfactor. Maar het totaalplaatje moet kloppen, benadrukt John. ‘Soms blijkt het na een analyse verstandiger om nog even te wachten met de verkoop. Soms kan het zelfs slimmer zijn om voor een lager bod te gaan, maar met gunstigere onderliggende voorwaarden. Door op tijd te beginnen, ontdekt u wat voor u het belangrijkst is. Zo komen we zeker tot een deal waarbij álles klopt – niet alleen de prijs.’

E-mail John

Download Checklist Verkoopklaar

U overweegt de verkoop van uw bedrijf. Maar in hoeverre zijn u en uw bedrijf al verkoopklaar? Ontdek welke voorbereiding u nu al kunt treffen.

Onze adviseurs helpen u graag.