Shutterstock 1602790312

Uw rechten

Uw rechten

De gegevens die wij van u verzamelen zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten:

  • U mag ons vragen om inzage in uw gegevens.
  • U mag ons vragen om correctie, beperking of het wissen van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst.
  • U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie op uw verzoek ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet hoeft te doen.
  • U kunt bezwaar maken tegen de verzameling van uw gegevens.
  • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verzamelen.
  • U mag uw toestemming om uw gegevens te verzamelen altijd weer intrekken.
  • Vanaf het moment dat u uw toestemming intrekt mogen wij dan geen gegevens meer van u verzamelen.

Contact/bezwaar maken

Heeft u vragen over ons privacystatement of wilt u bezwaar maken? Neem dan contact op met onze privacy officer via: privacy@rma.nl.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij vragen om adequate identificatie door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie BSN en pasfoto af te schermen.

Geheimhouding

Wij zijn verplicht al uw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder vertrouwelijke informatie begrijpen wij alle informatie waarvan u hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Zoals eerder aangegeven, zijn alle werknemers van Rembrandt F&O aan geheimhouding gebonden.

Wijziging van deze verklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.