Afdelingb G2 1200X800

Bedrijfswaardering: de cijfers zijn slechts een deel van het resultaat

Hoeveel is uw bedrijf eigenlijk waard? Een belangrijke vraag, wanneer u uw onderneming wilt verkopen. Hoe eerder u goed zicht heeft op de waarde van uw bedrijf, hoe meer tijd u nog kunt besteden aan het verbeteren van de waardebepalende elementen.

Een combinatie van factoren

Uw bedrijf verkopen tegen een zo goed mogelijke prijs, zonder uzelf uit de markt te prijzen? De waarde van uw bedrijf bepalen, doet u niet ‘zomaar even’. Een waardebepaling is namelijk geen puur rekenkundige exercitie, benadrukt waarderingsexpert Dennis van de Kamp. 'Het gaat om een brede analyse van uw bedrijf, afgezet tegen de markt en de ontwikkelingen daarbinnen. Hoe werken die door in de waarde van uw onderneming?’

Realistische toekomstscenario’s  

Een externe partij is vaak beter in staat om te bepalen in hoeverre uw verkoopverhaal en de onderbouwing daarvan hout snijden, merkt Dennis regelmatig op. ‘Juist die frisse blik is cruciaal bij het uitwerken van realistische toekomstscenario’s. Zo blijkt het soms beter om te wachten met de verkoop, omdat bepaalde zaken wat extra aandacht verdienen. Op die manier krijgt u tijd om zaken goed op orde te brengen en de waarde van uw bedrijf te verhogen.'

Indicatieve waardebepaling uitvoeren 

Het laten uitvoeren van een indicatieve waardebepaling is een goed startpunt. Daar zijn verschillende methodes voor. De zogenoemde Discounted Cashflow-methode kijkt bijvoorbeeld niet naar de boekhoudkundige winst, maar naar de zogenoemde vrije cashflow. Daarbij wordt ook rekening gehouden met toekomstige investeringen en met veranderingen in het werkkapitaal. Zo ontstaat een goed beeld van de verwachte kasstroom die een eventuele koper in de toekomst met het bedrijf zou kunnen verdienen.

Naast de cijfers uit uw bedrijf, zijn de toekomstige ontwikkelingen in uw markt mede bepalend voor de verkoopprijs. Ook daar houdt de Discounted Cashflow-methode rekening mee.

Vergelijken met andere markttransacties  

Hoewel dit een goede methode is om de waarde van uw bedrijf te bepalen, geldt ook hier de stelregel: één waardebepaling is geen goede waardebepaling. Zet daarom de uitkomsten altijd af tegen waarderingen van vergelijkbare bedrijven en/of markttransacties, stelt Dennis. ‘Idealiter ligt de vastgestelde waarde van uw bedrijf in lijn met wat we in de markt zien. Maar het kan ook zijn dat uw bedrijf ver daarboven uitkomt, doordat u bijvoorbeeld een efficiëntere productiemethode hanteert.’ 

Onder de gemiddelde marktwaarde 

Het kan ook zijn dat de vastgestelde waarde van uw bedrijf juist ónder de gemiddelde marktwaarde ligt. Vaak heeft dat te maken met een verhoogd risicoprofiel. U hebt als DGA bijvoorbeeld zoveel verantwoordelijkheden op uw bordje liggen, dat de bedrijfscontinuïteit in gevaar komt zodra u vertrekt. Of uw omzet is sterk afhankelijk van maar één klant.

Volgens Dennis biedt de uitkomst van de waardebepaling dat geval allerlei handvatten om de waarde van uw onderneming te verhogen. ‘U kunt bijvoorbeeld besluiten om uw klantenbestand te verbreden en nieuwe contracten af te sluiten. Ook zou u kunnen investeren in verbreding van uw MT, zodat het bedrijf minder afhankelijk wordt van u als persoon.’

 • Dennis van de Kamp

  Dennis van de Kamp

  Functie
  Director
  Locatie
  Amsterdam

  Een waardebepaling is namelijk geen puur rekenkundige exercitie. Het gaat om een brede analyse van uw bedrijf, afgezet tegen de markt en de ontwikkelingen daarbinnen.

  Maak kennis met Dennis van de Kamp

Administratie op orde brengen 

Ook zal een potentiële koper erg benieuwd zijn naar alle financiële cijfers en prognoses. Hoe eerder u begint met de waardebepaling, hoe meer tijd u heeft om uw administratie op orde te brengen en de juiste cijfers boven water te krijgen. Van jaarrekeningen tot cijfers over de ontwikkeling van het werkkapitaal, van een analyse van de toekomstige investeringsbehoefte tot gegevens over het klanten-, leveranciers- en personeelsbestand en over uw huisvesting.

Begin op tijd

Het in kaart brengen van alle informatie kan een tijdsintensief traject zijn. Hoe beter en vollediger de input, hoe nauwkeuriger de waardebepaling. En hoe eerder u goed zicht heeft op de waarde van uw bedrijf, hoe meer tijd u nog kunt besteden aan het verbeteren van de waardebepalende elementen, benadrukt Dennis. ‘Des te groter de kans dat u uw bedrijf straks tegen een goede, reële prijs kunt verkopen.’

Benieuwd naar wat uw bedrijf op dit moment waard is? Dennis en onze andere overnamespecialisten gaan graag met u in gesprek.

Download Checklist Verkoopklaar

Een onverwacht aanbod kan interessant zijn. Maar in hoeverre zijn u en uw bedrijf al verkoopklaar? Ontdek welke voorbereiding u nu al kunt treffen.

Onze adviseurs helpen u graag.