Home / Publicaties / Waardebepaling

‘Een waardebepaling is geen puur rekenkundige exercitie’

Hoeveel is je bedrijf nu waard? Een belangrijke vraag als je je onderneming wil verkopen, vertelt overnamespecialist Dennis van de Kamp. ‘Begin vooral op tijd met nadenken hierover.’
Lees meer over onze waardebepaling
Afdelingb G1 1200X800

Je bedrijf verkopen tegen een zo goed mogelijke prijs, zonder jezelf uit de markt te prijzen? De waarde van je bedrijf bepalen, doe je niet ‘zomaar even’, benadrukt overnamespecialist Dennis van de Kamp van Rembrandt Fusies & Overnames. ‘Natuurlijk kun je er voor kiezen om de waardebepaling zelf te doen, samen met je accountant en andere eigen adviseurs. Maar vaak is het verstandiger om hier een gespecialiseerde externe partij voor in te schakelen. Een waardebepaling is immers geen puur rekenkundige exercitie. Het gaat om een brede analyse van je bedrijf, afgezet tegen de markt en de ontwikkelingen daarbinnen. Hoe werken die door in de waarde van je onderneming?’ 

 

Realistische toekomstscenario’s  

Een externe partij is vaak beter in staat om te bepalen in hoeverre jouw verkoopverhaal en de onderbouwing daarvan hout snijden, merkt Van de Kamp. ‘Juist een frisse blik kan nuttig zijn bij het uitwerken van realistische toekomstscenario’s. Zo blijkt het soms beter om misschien nog even te wachten met de verkoop, omdat je dan nog tijd hebt om de waarde van je bedrijf te verhogen door zaken beter op orde te brengen.’ 

 

Indicatieve waardebepaling uitvoeren 

Het laten uitvoeren van een indicatieve waardebepaling is een goed startpunt, schetst Van de Kamp. Daar zijn verschillende methodes voor. ‘De zogenoemde Discounted Cashflow-methode kijkt bijvoorbeeld niet naar de boekhoudkundige winst, maar naar de zogenoemde vrije cashflow. Daarbij wordt ook rekening gehouden met toekomstige investeringen en met veranderingen in het werkkapitaal. Zo ontstaat een goed beeld van de verwachte kasstroom die een eventuele koper in de toekomst met het bedrijf zou kunnen verdienen.’ Naast de cijfers uit jouw bedrijf, zijn de toekomstige ontwikkelingen in jouw markt mede bepalend voor de verkoopprijs. Ook daar houdt de Discounted Cashflow-methode rekening mee.  

 

Vergelijken met andere transacties  

Hoewel dit een goede methode is om de waarde van je bedrijf te bepalen, geldt ook hier de stelregel: één waardebepaling is geen goede waardebepaling, benadrukt Van de Kamp. Daarom zet hij de uitkomsten altijd af tegen waarderingen van vergelijkbare bedrijven en/of markttransacties. ‘Idealiter ligt de vastgestelde waarde van je bedrijf in lijn met wat we in de markt zien. Maar het kan ook zijn dat je bedrijf outperformet, doordat je bijvoorbeeld een efficiëntere productiemethode hanteert.’ 

 

Onder de gemiddelde marktwaarde 

Het kan ook zijn dat de vastgestelde waarde van je bedrijf juist ónder de gemiddelde marktwaarde ligt, vervolgt Van de Kamp. ‘Vaak heeft dat te maken met een verhoogd risicoprofiel. Je hebt als DGA bijvoorbeeld zoveel verantwoordelijkheden op je bordje liggen, dat de bedrijfscontinuïteit in gevaar komt zodra je vertrekt. Of je omzet is sterk afhankelijk van maar één klant.’  

 

Bedrijfswaarde verbeteren 

Volgens Van de Kamp biedt de uitkomst van de waardebepaling op die manier allerlei handvatten om de waarde van de onderneming omhoog te krikken. ‘Je kunt bijvoorbeeld besluiten om je klantenbestand te verbreden en nieuwe contracten af te sluiten. Ook zou je bijvoorbeeld kunnen investeren in verbreding van je MT, zodat het bedrijf minder afhankelijk wordt van jou als persoon.’ 

 

Administratie op orde brengen 

Hoe eerder je begint met nadenken over de bedrijfsverkoop, hoe beter het volgens Van de Kamp is. ‘Hoe eerder je immers een goed zicht hebt op de waarde van je bedrijf, hoe meer tijd er nog is om eventueel zaken op orde te brengen. Ook zal een potentiële koper erg benieuwd zijn naar alle financiële cijfers en prognoses. Hoe eerder je begint met de waardebepaling, hoe meer tijd je hebt om je administratie op orde te brengen en de juiste cijfers boven water te krijgen. Van jaarrekeningen tot cijfers over de ontwikkeling van het werkkapitaal, van een analyse van de toekomstige investeringsbehoefte tot gegevens over het klanten-, leveranciers- en personeelsbestand en over je huisvesting.’  

 

Hoe beter en vollediger de input, hoe nauwkeuriger de waardebepaling, benadrukt Van de Kamp. ‘En dus ook hoe groter de kans dat je je bedrijf straks tegen een goede, reële prijs kunt verkopen.’ 

Onze adviseurs helpen u graag.