Home / Sectoren / Bouw, Installatie, Infra
Header Sector Construction Zoom 2800X1600

Met ons kunt u bouwen

Met stijgende energie- en grondstofprijzen en stringente duurzaamheidseisen staat Bouw, Installatie en Infrastructuur voor grote uitdagingen. Het welzijn van de sector is het welzijn van ons land. Deze is immers van wezenlijk belang voor de Nederlandse economie, én voor ons woon-, werk- en leefklimaat.

Vanuit deze overtuiging staat Rembrandt u bij in een M&A-traject. Professioneel, ervaren en altijd uiterst betrokken. Met ons kunt u bouwen.

Recente overige transacties